Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne

 

sieci i przyłącza wod-kan-gaz

 

Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonujemy na podstawie projektów opracowanych przez specjalistów posiadających wiedzę techniczną i prawną z zakresu takich instalacji. Zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zgodnej z prawem geodezyjnym, kartograficznym i energetycznym. Wykonujemy projekty przyłączy gazowych oraz kanalizacji sanitarnych i opadowych.

 

Operaty wodnoprawne

Zajmujemy się również tworzeniem przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników szczelnych i wybieralni (szamb). Realizujemy projekty instalacji wod.-kan. oraz gazowych. Opracowujemy także operaty wodnoprawne (zrzut ścieków, przejścia potoków, odwodnienie terenu), na podstawie których wydawane są pozwolenia wodnoprawne. Przygotowane przez nas operaty składają się z wyczerpującej części opisowej, zawierającej między innymi przedstawienie planowanego okresu rozruchu, charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym oraz ustalenia wynikające z warunków korzystania w danym regionie wodnym. Dokument zawiera także część graficzną obejmującą m.in. plany i opisy techniczne urządzeń wodnych.

 

Przyłącza gazowe

Projekt przyłącza gazowego musi być wykonany przez specjalistę, który ma odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia instalacji gazowych zewnętrznych i wewnętrznych. Powinien być też zgodny z wymogami dostawcy gazu, a także operatora gazociągu. Wykonanie przyłącza gazowego wymaga obecności sieci gazowej (gazociągu) w pobliżu działki, na której realizowana jest inwestycja. Ponadto trzeba złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia. Zawiera on m.in. informacje o wnioskodawcy i planowanym terminie rozpoczęcia odbioru gazu, a także przewidywanym rocznym zapotrzebowaniu.

 

Przyłącza wod.-kan.

Przyłącza wod.-kan. to najważniejsze przyłącza do budynku. Woda potrzebna jest na etapie prac murowych na poziomie fundamentów. Przyłączenie nieruchomości do wodociągu i kanalizacji wymaga dopełnienia wielu formalności. Wszystkie sprawy formalne należy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając odpowiednie dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie pozwoli na budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. W ramach naszych usług wykonujemy sieci i przyłącza wod.-kan. do wszelkiego typu obiektów. Współpracujemy bowiem zarówno z właścicielami prywatnych, niewielkich domów mieszkalnych, jak i dużych budynków, w których odbywa się produkcja określonych towarów. Działamy w Poznaniu i okolicach, a każde zlecenie rozpatrujemy w indywidualny sposób.

 

Sieci i przyłącza wod.-kan. oraz inne usługi

Nasza firma oferuje montaż sieci wod.-kan., ich projektowanie oraz działania związane z zupełnie innymi systemami. Tworzymy m.in. instalacje gazowe czy solarne, które pozwalają na zaoszczędzenie znacznej sumy pieniędzy na ogrzewaniu. Realizujemy wiele usług jednocześnie, co jest doskonałym rozwiązaniem podczas procesu wznoszenia nowego budynku. W ten sposób można bowiem zaprojektować przyłącza kanalizacyjne i wodne tak, by zapewniały maksymalną funkcjonalność i nie kolidowały z innymi elementami. Mowa tu zarówno o dużych blokach mieszkalnych czy obiektach użyteczności publicznej, jak i niewielkich domach, w których przyłącza wod.-kan. są znacznie bardziej ograniczone.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Przyłącza wodociągowe wchodzą w zakres naszej oferty od wielu lat, a podczas naszej pracy wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone komponenty. Tworzymy również projekty pozwalające na ubieganie się o pozwolenie na budowę, bez których niemożliwe byłoby rozpoczęcie wznoszenia obiektu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu omówienia szczegółów danego zlecenia.