ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I OGRZEWCZYCH

 

25 lat firmy ZISO

Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych w Stęszewie pod Poznaniem rozpoczął działalność w 1987 r.

Założycielem i właścicielem Zakładu Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych jest Marian Płóciniczak – z wykształcenia technik budowlany ze specjalizacją instalacje wewnętrzne i urządzania sanitarne. Swoje wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę wykorzystuje podczas realizacji zleceń montażu instalacji c.o., wod-kan oraz instalacji gazowych, jak też sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Doskonale zorganizowany i wyszkolony zespół świadczy usługi montażowe dla inwestorów prywatnych, deweloperów i jednostek uspołecznionych.

Do realizacji powierzonych nam zleceń wykorzystujemy wyłącznie materiały i sprzęt najwyższej jakości. Dzięki temu mamy możliwość bezpiecznego i bezusterkowego wykonania zleceń. Nasz zakład został w 2002 roku wyróżniony certyfikatem Autoryzowanego Instalatora Firmy Herz i został przyjęty w poczet członków klubu Dobrego Fachowca HERZ.

 

Szkolenia uczniów

Dopełnieniem oferty związanej z montażem pomp ciepła, odkurzaczy centralnych oraz różnego rodzaju instalacji, są szkolenia uczniów. Po ukończeniu nauki zawodu w zasadniczych szkołach budowlanych w Poznaniu lub Grodzisku Wielkopolskim oraz zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, absolwenci otrzymują propozycję zatrudnienia w naszym zakładzie. Stwarzając im odpowiednie warunki do rozwoju, mają możliwość zdobywania nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Niektórzy z nich kontynuują naukę uczęszczając do Techników Budowlanych.

W 2005 r. zakład otrzymał tytuł Lidera konkursu oraz został nagrodzony znakiem systemu wyróżnień i znakiem jakości „Wielkopolska Jakość” za rzetelność w realizacji usług montażu instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych oraz wykorzystywanie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań technicznych.

Firma wdrożyła oraz stosuje system zarządzania jakością, zgodny z normą: PN-EN ISO 9001:2009
Zakres certyfikacji obejmuje wykonawstwo:

  • sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia,
  • przyłączy gazowych niskiego i średniego ciśnienia,
  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o. i gazowych,
  • projektowanie sieci i przyłączy gazowych, wod-kan, c.o. oraz wewnętrznych instalacji.

 

Certyfikaty

Certyfikaty, jakie otrzymuje firma, za swoją działalność:

 

  • 26 czerwca 2009 roku został wręczony firmie Certyfikat "NAJLEPSZE W POLSCE" ("The Best in Poland")
  • 4 grudnia 2009 roku firma otrzymała certyfikat "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY".

  • 17 grudnia 2010r firma po raz kolejny została nagrodzona certyfikatem "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY"
  • 02 grudnia 2011 roku został wręczony certyfikat "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY"

pracownicy firmy