Jak wygląda montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?

Prace związane ze wznoszeniem nowego budynku obejmują nie tylko roboty budowlane prowadzone w jego obrębie, ale także przygotowanie infrastruktury koniecznej do jego funkcjonowania. Ważnym elementem każdej inwestycji okaże się montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym zadbanie o urządzenia pozwalające na zagospodarowanie powstających w obiekcie nieczystości płynnych. Jednym z najlepszych rozwiązań będzie zdecydowanie się na przydomową oczyszczalnię ścieków. Przekonajmy się, jakie formalności i niezbędne prace się z tym łączą.

Jak jest zbudowana oczyszczalnia ścieków i co jest potrzebne do jej instalacji?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z wielokomorowego zbiornika zrobionego z wytrzymałego tworzywa sztucznego np. PEHD oraz umieszczanego w nim osprzętu, a także z tzw. drenażu rozsączającego, odpowiedzialnego za wprowadzanie oczyszczonej wody do gruntu. W pierwszej komorze oczyszczalni znajduje się część służąca filtracji mechanicznej oraz sedymentacji i flotacji, w drugiej ulokowane jest złoże bakteryjne z systemem napowietrzania, a w trzeciej tzw. komora zwrotna. Do zainstalowania zbiornika i drenażu konieczne będzie przygotowanie wykopu. Dla samej oczyszczalni jego głębokość i szerokość jest uwarunkowana rozmiarami zbiornika. Drenaż umieszcza się zawsze powyżej wysokości lustra wód gruntowych.

Co jest potrzebne do budowy oczyszczalni ścieków?

Rodzaj formalności, których trzeba dopełnić przed montażem oczyszczalni ścieków, zależy od jej przepustowości – gdy jest ona mniejsza niż 5 m3, nie ma obowiązku występowania o pozwolenie wodno-prawne. Wydajność poniżej 7,5 m3 oznacza również, że wystarczy dokonanie zgłoszenia. Warto pamiętać, że warunkiem budowy oczyszczalni są odpowiednie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.