Jak i jak często serwisuje się pompy ciepła?

Pompy ciepła to znakomita alternatywa dla tradycyjnych urządzeń grzewczych, ponieważ pozwalają na ogrzewanie domu przy niskich kosztach funkcjonowania, a przy tym są dla użytkownika praktycznie bezobsługowe. Co równie ważne, ich działanie nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń ani uwalnianiem dwutlenku węgla. Są mało awaryjne, choć trzeba pamiętać, że konieczne jest regularne serwisowanie pomp ciepła, w przeciwnym razie koszt pozyskiwania energii może się okazać wyższy niż założony. Przekonajmy się, jak wygląda konserwacja pomp ciepła i sprawdźmy, z jaką częstotliwością powinna się odbywać.

Przeglądy pomp ciepła

Pompy ciepła powinny być okresowo dokładnie sprawdzane przez pracowników serwisu posiadających odpowiednie uprawnienia, co jest niezbędne z uwagi na obecność w nich czynnika chłodniczego. W ramach serwisu dokonuje się badania obiegu chłodniczego, działania układu dolnego i górnego źródła ciepła, a także kontroli funkcjonowania automatyki oraz poprawności wprowadzonych ustawień. Wśród wykonywanych czynności znajduje się m.in. kontrolę filtrów, a w razie potrzeby ich oczyszczenie lub wymiana, weryfikacja stanu czynnika i jego ilości, a także ciśnienia we wszystkich układach. W grę wchodzi przegląd uszczelnień i instalacji elektrycznej, zaworów bezpieczeństwa i elementów hydrauliki – m.in. pomp obiegowych i zaworów sterujących. Przegląd obejmuje zapisy pamięci sterownika i zabezpieczenia antykorozyjne. W pompach powietrznych niezbędne będzie z reguły oczyszczenie wymiennika tj. umieszczonego na zewnątrz parownika, a ponadto wentylatora. Uwagi wymaga też sprężarka oraz zawory.

Z jaką częstotliwością należy serwisować pompy ciepła?

Częstość wykonywania przeglądów jest uzależniona od zaleceń producenta i może być inna dla każdego typu urządzenia. Na ogół kontrole stanu technicznego są wskazane co roku lub co dwa lata. Cykl coroczny obowiązuje zazwyczaj w okresie gwarancyjnym. Warto też pamiętać, że wielu pompach są montowane systemy autodiagnostyki – jeżeli wskazują one na usterkę, należy bezzwłocznie skontaktować się z serwisem.