Bezpieczeństwo vs pompy ciepła

Kwestie związane z bezpieczeństwem są istotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o możliwości odniesienia obrażeń powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia. Korzystając z jakiegoś urządzenia, nikt nie chciałby być narażony na żadne poważniejsze ryzyko, także, jeżeli chodzi o straty materialne. Sformułowanie „bezpieczeństwo vs pompy ciepła”, a więc użycie angielskiego słowa „versus” pochodzącego z łaciny i oznaczającego w obu tych językach „przeciw”, sugeruje, że w grę wchodzi przeciwstawienie tej technologii i możliwości uchronienia się przed negatywnymi skutkami jej funkcjonowania. Czy montaż pompy ciepła automatycznie znaczy, że jej użytkownik znajdzie się w sytuacji zagrożenia? W tym wpisie rozwiejemy wszelkie wątpliwości na ten temat.

Rodzaje zagrożeń w przypadku urządzeń grzewczych 

Bezpieczeństwo użytkowania wszystkich urządzeń grzewczych ma duże znaczenie, ponieważ w zależności od stosowanej technologii w grę może wchodzić wysoka temperatura oraz duże ciśnienie. Oba te czynniki występują w przypadku tradycyjnych kotłów, w których zachodzi proces spalania węglowodorów, co generuje znaczne ilości energii cieplnej przekazywanej następnie w wymienniku ciepła do wody krążącej w instalacji. Zwykle powinna ona mieć około 65°C, co umożliwia skuteczne wypromieniowywanie ciepła przez rozmieszczone w budynku grzejniki. Podgrzewanie wody może jednak również doprowadzić do jej przemiany fazowej i powstania pary, co oznacza duży wzrost ciśnienia niekiedy grożący rozerwaniem instalacji. Będzie tak zwłaszcza w kotłach na paliwa stałe, gdzie nie można szybko obniżyć temperatury w komorze spalania. W takich przypadkach stosuje się więc specjalne naczynia wzbiorcze, które przejmują nadmiar wody wynikający ze skokowego przyrostu ciśnienia.

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z eksploatacją pompy ciepła?

Pompa ciepła wykorzystuje energię zgromadzoną w gruncie lub powietrzu z wykorzystaniem specjalnego czynnika, który po przemianie w fazę lotną i sprężeniu oddaje je w wymienniku ciepła wodzie krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Ponieważ w tym przypadku stosuje się ogrzewanie płaszczyznowe, temperatura wody będzie niższa i wyniesie od 35°C do co najwyżej 55°C. Przegrzanie jej nie wchodzi tu więc w grę, nie ma też zagrożenia poparzeniem. Ciśnienie wytwarzane przez sprężarkę też jest stosunkowo niskie i nie będzie niebezpieczne nawet w przypadku rozszczelnienia systemu. Również stosowany w instalacji czynnik nie będzie szkodliwy, a jeśli chodzi o ryzyko porażenia prądem, to każda pompa ma wbudowane bezpieczniki, podobnie jak instalacja elektryczna budynku, do której jest podłączona.